HISTORIA  
historia dworku  
WYDARZENIA  
wizyta Starosty Powiatu   bodeńskiego  
nasza codzienność  
czas wolny od zajęć  
wizyta u Prezydenta  
remont w 2006 roku  
IMPREZY  
Dziękujemy firmie CEMEX  
Dziękujemy Motoczewie  
Jezioro Bodeńskie 2014  
Dzień Dziecka 2014  
Gwiazdkowa Aleja  
Konkurs 2012  
Wigilia 2011  
Wakacje 2011  
Wyjazd na mecz 2010  
Kraków 2009  
Chorzów 2009  
Zakopane 2009  
Obóz przetrwania  
Pieniny 2008  
Ustroń„ 2008  
WESPRZYJ NAS I TY  
STRONA GŁÓWNA  
PRZETARGI  
ogłoszenie  
specyfikacja  
GALERIA  
poprzednie lata  
PRACA  
KONTAKT  
ARCHIWUM  
prezentacja 60 Lecie  
wakacje 2007  
bal kostiumowy 2007  
wigilia 2006  
Andrzejki 2006  
wigilia 2005  
nowe pokoje w 2005  
przetargi 2005  

Dom Dziecka w
Chorzenicach
ul. Główna 53
42-270 Kłomnice
tel/fax
343289228

    Wspomóż innych klikając na pajacyka


Dyrekcja Domu Dziecka w Chorzenicach
42-270 Kłomnice, ul. Główna 53, Chorzenice

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
termomodernizację budynku głównego Domu Dziecka w Chorzenicach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia na ścianach zewnętrznych o powierzchni około 900 m.kw.

Termin realizacji całego zamówienia (wymagalny) - 
do 31 października 2005 roku.
Zamawiający nie do puszcza składania ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibieDomu dziecka w Chorzenicach.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24, ust. 1, ust. 2, i spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2005r. o godz. 10.00. 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (pokój księgowości)

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

- cena - 100%

Szczegółowe informacje są udzielane w Domu Dziecka w Chorzenicach tel. 034 328 92 28Budynek Domu Dziecka ze względu na swój wiek wymaga ciągłych remontów - chcesz pomóc.... >>>>

Spotykamy się z ciekawymi znanymi postaciami >>>>
Dom Dziecka w Chorzenicach oraz Urząd Gminy w Kłomnicach zorganizował Jesienny Bieg Przełajowy >>>
Serwis sponsorowany przez OTB Net Solutions e-mail otb@otb.com.pl