HISTORIA  
historia dworku  
WYDARZENIA  
wizyta Starosty Powiatu   bodeńskiego  
nasza codzienność  
czas wolny od zajęć  
wizyta u Prezydenta  
remont w 2006 roku  
IMPREZY  
Dziękujemy firmie CEMEX  
Dziękujemy Motoczewie  
Jezioro Bodeńskie 2014  
Dzień Dziecka 2014  
Gwiazdkowa Aleja  
Konkurs 2012  
Wigilia 2011  
Wakacje 2011  
Wyjazd na mecz 2010  
Kraków 2009  
Chorzów 2009  
Zakopane 2009  
Obóz przetrwania  
Pieniny 2008  
Ustroń„ 2008  
WESPRZYJ NAS I TY  
STRONA GŁÓWNA  
PRZETARGI  
ogłoszenie  
specyfikacja  
GALERIA  
poprzednie lata  
PRACA  
KONTAKT  
ARCHIWUM  
prezentacja 60 Lecie  
wakacje 2007  
bal kostiumowy 2007  
wigilia 2006  
Andrzejki 2006  
wigilia 2005  
nowe pokoje w 2005  
przetargi 2005  

Dom Dziecka w
Chorzenicach
ul. Główna 53
42-270 Kłomnice
tel/fax
343289228

    Wspomóż innych klikając na pajacyka


ROK 2008
Dyrekcja Domu Dziecka w Chorzenicach
42-270 Kłomnice, ul. Główna 53, Chorzenice

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na :

Termomodernizację budynku administracyjno-gospodarczego
Domu Dziecka w Chorzenicach.


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia na ścianach zewnętrznych o powierzchni ok.400 m.kw.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Domu Dziecka w Chorzenicach:specyfikacja oraz można odebrać bezpłatnie, osobiście w siedzibie Domu Dziecka w Chorzenicach, ul. Główna 53, 42-270 Kłomnice lub pocztą elektroniczną.

Wnioski o wydanie specyfikacji proszę przesyłać pod numer faksu 034 3289 -228 lub na adres e-mail: ddchorzenice@nso.pl
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24, ust.1, ust. 2 i spełniający warunki art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164., poz. 1163 z póĽn. zm.).

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- najniższa cena brutto

Termin wykonania zamówienia: do 27 maja 2008 roku.
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 19 marca 2008r. o godz. 1000. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Chorzenicach ul. Główna 53 w księgowości Domu Dziecka.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1040 w siedzibie Zamawiającego .

Szczegółowe informacje są udzielane w Domu Dziecka w Chorzenicach ul Główna 53 tel. 034-3289-228,Chorzenice, 10.03..2008rBudynek Domu Dziecka ze względu na swój wiek wymaga ciągłych remontów - chcesz pomóc.... >>>>

Spotykamy się z ciekawymi znanymi postaciami >>>>
Dom Dziecka w Chorzenicach oraz Urząd Gminy w Kłomnicach zorganizował Jesienny Bieg Przełajowy >>>
Serwis sponsorowany przez OTB Net Solutions e-mail otb@otb.com.pl